Amendementen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2018

download

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement d.d. 1 november 2018 - GBMG - Bij vaststellen begroting 2019 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Amendement d.d. 5 juli 2018 - GBMG-GL-D66 - voorjaarsnota 2019 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Amendement d.d. 5 juli 2018 - GBMG - OZB 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Amendement d.d. 5 juli 2018 - GBMG - Harmonisatie minimabeleid 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Amendement d.d. 4 juli 2018 - GBMG - Rekenkamercommisie 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Amendement d.d. 5 juli 2018 - CU - Behoudens budgetrecht raad 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

2018-11-01 Amendement GBMG bij vaststellen begroting 2019.pdf

Amendementen
2018-11-01-Amendement-GBMG-bij-vaststellen-begroting-2019-1.pdf PDF, 504 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-05 Amendement GBMG-GL-D66 - voorjaarsnota 2018 MG.pdf

Overzicht toezeggingen
2018-07-05-Amendement-GBMG-GL-D66-voorjaarsnota-2018-MG-1.pdf PDF, 859 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-05- Amendement GBMG- OZB.pdf

Amendementen
2018-07-05-Amendement-GBMG-OZB-1.pdf PDF, 633 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-05 Amendement GBMG - Harmonisatie minimabeleid.pdf

Amendementen
2018-07-05-Amendement-GBMG-Harmonisatie-minimabeleid-1.pdf PDF, 733 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-05 Amendement GBMG - rekenkamercommissie.pdf

Amendementen
2018-07-05-Amendement-GBMG-rekenkamercommissie-1.pdf PDF, 509 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-05 Amendement CU - Behoudens budgetrecht raad.pdf

Amendementen
2018-07-05-Amendement-CU-Behoudens-budgetrecht-raad-1.pdf PDF, 446 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar