Amendementen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

download

Exporteren naar

PDF Excel

A07. Amendement 2 raadsvoorstel heffingsverordeningen, verordening op de heffing en invordering OZB 1 document

A05. Amendement raadsvoorstel RKC rapport quick scan onderzoek communicatie naar de raad 1 document

A04. Amendement SP PvdA GL Behouden Meedoenfonds door een kleine verhoging van de afvalstoffenheffing 1 document

A03. Amendement GBMG ombuigingen minimabeleid 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

A02. Amendement 5 procent reservering NPG Gelden 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

A01. Amendement Kadernotitie Cultuur 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

A001. Amendement bij vaststelling bedrijvenpark Rengers 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

A07. VERWORPEN Amendement 2 raadsvoorstel heffingsverordeningen, verordening op de heffing en invordering OZB.pdf

-
A07-VERWORPEN-Amendement-2-raadsvoorstel-heffingsverordeningen-verordening-op-de-heffing-en-invordering-OZB.pdf PDF, 344 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A05. AANGENOMEN Amendement raadsvoorstel RKC rapport quick scan onderzoek communicatie naar de raad.pdf

-
A05-AANGENOMEN-Amendement-raadsvoorstel-RKC-rapport-quick-scan-onderzoek-communicatie-naar-de-raad.pdf PDF, 231 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A04. AANGENOMEN Amendement SP PvdA GL Behouden Meedoenfonds door een kleine verhoging van de afvalstoffenheffing.pdf

-
A04-AANGENOMEN-Amendement-SP-PvdA-GL-Behouden-Meedoenfonds-door-een-kleine-verhoging-van-de-afvalstoffenheffing.pdf PDF, 327 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A03. VERWORPEN Amendement GBMG ombuigingen minimabeleid.pdf

-
A03-VERWORPEN-Amendement-GBMG-ombuigingen-minimabeleid.pdf PDF, 249 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A02. AANGENOMEN Amendement 5 procent reservering NPG Gelden.pdf

-
A02-AANGENOMEN-Amendement-5-procent-reservering-NPG-Gelden.pdf PDF, 177 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 24-09-2020 Kadernotitie Cultuur CU CDA VVD GBMG.pdf

Amendement
Amendement-24-09-2020-Kadernotitie-Cultuur-CU-CDA-VVD-GBMG.pdf PDF, 494 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A001. 2020-02-27 AANGENOMEN Amendement bij vaststelling bedrijvenpark Rengers.pdf

Amendementen
A001-2020-02-27-AANGENOMEN-Amendement-bij-vaststelling-bedrijvenpark-Rengers.pdf PDF, 218 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar