Aangenomen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2019

download

Exporteren naar

PDF Excel

Motie d.d. 28 februari 2019 - CDA - SVN Verordeningen 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Motie d.d. 7 maart 2019 - NPG 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Motie d.d. 28 maart 2019 - Eén loket voor de afhandeling van mijnbouwschade 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Motie d.d. 25 april 2019 - Overschrijding budgetten jeugdhulp 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Motie d.d. 27 juni 2019 - Voorgenomen sluiting station Sappemeer 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Motie d.d. 27 juni 2019 - Windturbines 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Motie d.d. 19 september 2019- GBMG- RES 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Motie d.d. 19 september 2019 - PVDA- RES 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Motie d.d. 17 oktober 2019 -GL- Haalbaarheidsonderzoek dagprogrammering onderwijs 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Motie d.d. 17 oktober 2019 -CDA- Verzekering scootmobiel 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

2019-02-28 AANGENOMEN Motie CDA - SVN Verordeningen.pdf

Moties
2019-02-28-AANGENOMEN-Motie-CDA-SVN-Verordeningen-1.pdf PDF, 362 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-03-07 AANGENOMEN Motie NPG raad Midden-Groningen.pdf

Moties
2019-03-07-AANGENOMEN-Motie-NPG-raad-Midden-Groningen-1.pdf PDF, 2.46 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-03-28 AANGENOMEN motie één loket voor de afhandeling van mijnbouwschade.pdf

Moties
2019-03-28-AANGENOMEN-motie-een-loket-voor-de-afhandeling-van-mijnbouwschade-1.pdf PDF, 668 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-04-25 motie vreemd aan de orde van de dag overschrijding budgetten jeugdhulp.pdf

Moties
2019-04-25-motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-overschrijding-budgetten-jeugdhulp-1.pdf PDF, 796 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-27 AANGENOMEN Motie voorgenomen sluiting station Sappemeer.pdf

Moties
2019-06-27-AANGENOMEN-Motie-voorgenomen-sluiting-station-Sappemeer-1.pdf PDF, 766 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-27 AANGENOMEN motie windturbines.pdf

Moties
2019-06-27-AANGENOMEN-motie-windturbines-1.pdf PDF, 472 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

AANGENOMEN motie GBMG RES.pdf

Moties
AANGENOMEN-motie-GBMG-RES.pdf PDF, 235 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-19 Motie PvdA - RES.pdf

Moties
2019-09-19-Motie-PvdA-RES-1.pdf PDF, 86 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

AANGENOMEN GL motie haalbaarheidsonderzoek dag progammering onderwijs.pdf

Moties
AANGENOMEN-GL-motie-haalbaarheidsonderzoek-dag-progammering-onderwijs.pdf PDF, 943 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

AANGENOMEN CDA motie verzekering scootmobiel.pdf

Moties
AANGENOMEN-CDA-motie-verzekering-scootmobiel.pdf PDF, 210 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar