Organisatie

Gemeenteraad

Orgaan informatie

Logo van Gemeenteraad
Huidig aantal zetels
33

Leden

Foto van Mieke Bos-Carabain Mieke Bos-Carabain (Fractievoorzitter)
Foto van Mariët Bosman Mariët Bosman (Fractievoorzitter)
Foto van Erianne van der Burg-Versteeg Erianne van der Burg-Versteeg (Fractievoorzitter)
Foto van Martine Feenstra Martine Feenstra (Fractievoorzitter)
Foto van Nette Kruzenga Nette Kruzenga (Fractievoorzitter)
Foto van Marco Metscher Marco Metscher (Fractievoorzitter)
Foto van Markus Ploeger Markus Ploeger (Fractievoorzitter)
Foto van Gerard Renkema Gerard Renkema (Fractievoorzitter)
Foto van Thea van der Veen Thea van der Veen (Fractievoorzitter)
Foto van Geke Akkerman Geke Akkerman (Raadslid) vanaf 07-11-2019
Foto van Henk Bos Henk Bos (Raadslid)
Foto van Fré Bos Fré Bos (Raadslid)
Foto van Bert van Dijk Bert van Dijk (Raadslid)
Foto van Lucy Doorn Lucy Doorn (Raadslid)
Foto van Anja van Duren Anja van Duren (Raadslid)
Foto van Henk Flederus Henk Flederus (Raadslid)
Foto van Hans Haze Hans Haze (Raadslid)
Foto van Niels Joostens Niels Joostens (Raadslid)
Foto van Maarten Kluit Maarten Kluit (Raadslid)
Foto van Kees Koning Kees Koning (Raadslid)
Foto van Hendrik Loots Hendrik Loots (Raadslid)
Foto van Yannick Lutterop Yannick Lutterop (Raadslid)
Foto van Evert Offereins Evert Offereins (Raadslid)
Foto van Julia Polat Julia Polat (Raadslid)
Foto van Rudy Sinnema Rudy Sinnema (Raadslid)
Foto van Chris Ubels Chris Ubels (Raadslid)
Foto van Jan Velthuis Jan Velthuis (Raadslid)
Foto van Han van der Vlist Han van der Vlist (Raadslid)
Foto van Jan Westerdiep Jan Westerdiep (Raadslid)
Foto van Harry Wind Harry Wind (Raadslid)
Foto van Ger Zuiderveen Ger Zuiderveen (Tijdelijk raadslid) vanaf 07-11-2019
Foto van Albert Bosscher Albert Bosscher (Fractievertegenwoordiger) vanaf 07-11-2019
Foto van Adriaan Hoogendoorn Adriaan Hoogendoorn (Voorzitter)
Foto van Mieke Bouwman Mieke Bouwman (Raadsgriffier)
 

College van B&W

Orgaan informatie

Logo van College van B&W

Leden

Foto van Adriaan Hoogendoorn Adriaan Hoogendoorn (Burgemeester)
Foto van Jan Jakob Boersma Jan Jakob Boersma (Wethouder)
Foto van Jaap Borg Jaap Borg (Wethouder)
Foto van Erik Drenth Erik Drenth (Wethouder)
Foto van Peter Verschuren Peter Verschuren (Wethouder)
Foto van Henk Mulder Henk Mulder (Gemeentesecretaris)
 

Griffie

Orgaan informatie

Logo van Griffie

Leden

Foto van Mieke Bouwman Mieke Bouwman (Raadsgriffier)
Foto van Yvon Goedhart Yvon Goedhart (Raadsadviseur)
Foto van Paula Grit Paula Grit (Raadsadviseur)
Foto van Femmie Mulder Femmie Mulder (Raadsadviseur)
Foto van Valerie Jongman Valerie Jongman (Medewerker griffie)
Foto van Max Westerhof Max Westerhof (Medewerker griffie)
 

Agendacommissie

Commissie informatie

Logo van Agendacommissie

Leden

Foto van Adriaan Hoogendoorn Adriaan Hoogendoorn (Voorzitter)
Foto van Hans Haze Hans Haze (Lid)
Foto van Chris Ubels Chris Ubels (Lid)
Foto van Mieke Bouwman Mieke Bouwman (Raadsgriffier)
Foto van Paula Grit Paula Grit (Raadsadviseur)
 

Fractievoorzittersoverleg

Commissie informatie

Logo van Fractievoorzittersoverleg

Leden

 

Auditcommissie

Commissie informatie

Logo van Auditcommissie

Leden

Foto van Maarten Kluit Maarten Kluit (Voorzitter)
Foto van Klaas Boer Klaas Boer (Lid)
Foto van Henk Bos Henk Bos (Lid)
Foto van Fré Bos Fré Bos (Lid)
Foto van Yvon Goedhart Yvon Goedhart (Raadsadviseur)
 

Werkgeverscommissie

Commissie informatie

Logo van Werkgeverscommissie

Leden

 

Werkgroep Sociaal Domein

Commissie informatie

Logo van Werkgroep Sociaal Domein

Leden

 

Werkgroep omgevingswet

Commissie informatie

Logo van Werkgroep omgevingswet

Leden

Foto van Henk Bos Henk Bos (Lid)
Foto van Chris Ubels Chris Ubels (Lid)
Foto van Yvon Goedhart Yvon Goedhart (Raadsadviseur)
Foto van Paula Grit Paula Grit (Raadsadviseur)
 

Werkgroep Nationaal Programma

Commissie informatie

Logo van Werkgroep Nationaal Programma

Leden

 

Rekenkamercommissie

Commissie informatie

Logo van Rekenkamercommissie

Leden

Foto van Marcel Poorthuis Marcel Poorthuis (Voorzitter)
Foto van Rom Afman Rom Afman (Lid)
Foto van Menno Visser Menno Visser (Lid)
Foto van Yvon Goedhart Yvon Goedhart (Ambtelijk secretaris)
 

PvdA

Fractie informatie

Logo van PvdA
Huidig aantal zetels
5

Leden

Foto van Thea van der Veen Thea van der Veen (Fractievoorzitter)
Foto van Anja van Duren Anja van Duren (Raadslid)
Foto van Henk Flederus Henk Flederus (Raadslid)
Foto van Rudy Sinnema Rudy Sinnema (Raadslid)
Foto van Jan Westerdiep Jan Westerdiep (Raadslid)
Foto van Geert Rakers Geert Rakers (Fractievertegenwoordiger) vanaf 18-03-2019
Foto van Irma Voogd Irma Voogd (Fractievertegenwoordiger)
 

GemeenteBelangen Midden-Groningen

Fractie informatie

Logo van GemeenteBelangen Midden-Groningen
Huidig aantal zetels
5

Leden

Foto van Markus Ploeger Markus Ploeger (Fractievoorzitter)
Foto van Geke Akkerman Geke Akkerman (Raadslid) vanaf 07-11-2019
Foto van Hans Haze Hans Haze (Raadslid)
Foto van Hendrik Loots Hendrik Loots (Raadslid)
Foto van Jan Velthuis Jan Velthuis (Raadslid)
Foto van Liesbeth Lenting Liesbeth Lenting (Fractievertegenwoordiger) vanaf 23-05-2019
Foto van Antoinette Plagge Antoinette Plagge (Fractievertegenwoordiger)
 

SP

Fractie informatie

Logo van SP
Huidig aantal zetels
5

Leden

Foto van Martine Feenstra Martine Feenstra (Fractievoorzitter)
Foto van Maarten Kluit Maarten Kluit (Raadslid)
Foto van Kees Koning Kees Koning (Raadslid)
Foto van Julia Polat Julia Polat (Raadslid)
Foto van Han van der Vlist Han van der Vlist (Raadslid)
 

VVD

Fractie informatie

Logo van VVD
Huidig aantal zetels
4

Leden

Foto van Mieke Bos-Carabain Mieke Bos-Carabain (Fractievoorzitter)
Foto van Evert Offereins Evert Offereins (Raadslid)
Foto van Chris Ubels Chris Ubels (Raadslid)
Foto van Hans Jonk Hans Jonk (Fractievertegenwoordiger)
Foto van Sharon Min Sharon Min (Fractievertegenwoordiger)
 

ChristenUnie

Fractie informatie

Logo van ChristenUnie
Huidig aantal zetels
4

Leden

Foto van Marco Metscher Marco Metscher (Fractievoorzitter)
Foto van Bert van Dijk Bert van Dijk (Raadslid)
Foto van Lucy Doorn Lucy Doorn (Raadslid)
Foto van Niels Joostens Niels Joostens (Raadslid)
Foto van Klaas Boer Klaas Boer (Fractievertegenwoordiger)
 

CDA

Fractie informatie

Logo van CDA
Huidig aantal zetels
4

Leden

Foto van Erianne van der Burg-Versteeg Erianne van der Burg-Versteeg (Fractievoorzitter)
Foto van Fré Bos Fré Bos (Raadslid)
Foto van Harry Wind Harry Wind (Raadslid)
Foto van Mara Min Mara Min (Fractievertegenwoordiger)
 

Groen Links

Fractie informatie

Logo van Groen Links
Huidig aantal zetels
3

Leden

Foto van Mariët Bosman Mariët Bosman (Fractievoorzitter)
Foto van Henk Bos Henk Bos (Raadslid)
Foto van Ger Zuiderveen Ger Zuiderveen (Tijdelijk raadslid) vanaf 07-11-2019
Foto van Tjerk van den Bos Tjerk van den Bos (Fractievertegenwoordiger) vanaf 28-11-2019
Foto van Albert Bosscher Albert Bosscher (Fractievertegenwoordiger) vanaf 07-11-2019
Foto van Silvia Poel Silvia Poel (Fractievertegenwoordiger)
 

D66

Fractie informatie

Logo van D66
Huidig aantal zetels
2

Leden

Foto van Gerard Renkema Gerard Renkema (Fractievoorzitter)
Foto van Yannick Lutterop Yannick Lutterop (Raadslid)
Foto van Jan Willem Brinkhorst Jan Willem Brinkhorst (Fractievertegenwoordiger)
Foto van Toine Fennis Toine Fennis (Fractievertegenwoordiger)
 

Leefbaar Midden Groningen

Fractie informatie

Logo van Leefbaar Midden Groningen
Huidig aantal zetels
1

Leden

Foto van Nette Kruzenga Nette Kruzenga (Fractievoorzitter)
Foto van Anneke Dewnarain Anneke Dewnarain (Fractievertegenwoordiger)
Foto van René Rook René Rook (Fractievertegenwoordiger) vanaf 25-04-2019