Organisatie

Gemeenteraad

Orgaan informatie

Logo van Gemeenteraad
Huidig aantal zetels
33

Leden

Foto van Mieke Bos-Carabain Mieke Bos-Carabain (Fractievoorzitter) vanaf 02-01-2018
Foto van Mariët Bosman Mariët Bosman (Fractievoorzitter) vanaf 02-01-2018
Foto van Erianne van der Burg-Versteeg Erianne van der Burg-Versteeg (Fractievoorzitter) vanaf 02-01-2018
Foto van Martine Feenstra Martine Feenstra (Fractievoorzitter) vanaf 02-01-2018
Foto van Hans Haze Hans Haze (Fractievoorzitter) vanaf 02-01-2018
Foto van Nette Kruzenga Nette Kruzenga (Fractievoorzitter) vanaf 02-01-2018
Foto van Marco Metscher Marco Metscher (Fractievoorzitter) vanaf 02-01-2018
Foto van Gerard Renkema Gerard Renkema (Fractievoorzitter) vanaf 02-01-2018
Foto van Thea van der Veen Thea van der Veen (Fractievoorzitter) vanaf 02-01-2018
Foto van Fré Bos Fré Bos (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Henk Bos Henk Bos (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Albert Bosscher Albert Bosscher (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Bert van Dijk Bert van Dijk (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Lucy Doorn Lucy Doorn (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Anja van Duren Anja van Duren (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Henk Flederus Henk Flederus (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Niels Joostens Niels Joostens (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Maarten Kluit Maarten Kluit (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Kees Koning Kees Koning (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Joke Lesman Joke Lesman (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Hendrik Loots Hendrik Loots (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Yannick Lutterop Yannick Lutterop (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Maarten van der Meijden Maarten van der Meijden (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Patricia Nieland-Kampen Patricia Nieland-Kampen (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Evert Offereins Evert Offereins (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Markus Ploeger Markus Ploeger (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Rudy Sinnema Rudy Sinnema (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Nico Stok Nico Stok (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Chris Ubels Chris Ubels (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Jan Velthuis Jan Velthuis (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Han van der Vlist Han van der Vlist (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Jan Westerdiep Jan Westerdiep (Raadslid) vanaf 19-04-2018
Foto van Harry Wind Harry Wind (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Adriaan Hoogendoorn Adriaan Hoogendoorn (Voorzitter) vanaf 11-07-2018
Foto van Mieke Bouwman Mieke Bouwman (Raadsgriffier) vanaf 02-01-2018
 

College van B&W

Orgaan informatie

Logo van College van B&W

Leden

Foto van Adriaan Hoogendoorn Adriaan Hoogendoorn (Burgemeester) vanaf 11-07-2018
Foto van Jan Jakob Boersma Jan Jakob Boersma (Wethouder) vanaf 02-01-2018
Foto van Jaap Borg Jaap Borg (Wethouder) vanaf 02-01-2018
Foto van Erik Drenth Erik Drenth (Wethouder) vanaf 02-01-2018
Foto van Peter Verschuren Peter Verschuren (Wethouder) vanaf 02-01-2018
Foto van Anja Woortman Anja Woortman (Wethouder) vanaf 02-01-2018
Foto van Henk Mulder Henk Mulder (Gemeentesecretaris) vanaf 02-01-2018
 

Griffie

Orgaan informatie

Logo van Griffie

Leden

Foto van Mieke Bouwman Mieke Bouwman (Raadsgriffier) vanaf 02-01-2018
Foto van Yvon Goedhart Yvon Goedhart (Raadsadviseur) vanaf 02-01-2018
Foto van Paula Grit Paula Grit (Raadsadviseur) vanaf 02-01-2018
Foto van Femmie Mulder Femmie Mulder (Raadsadviseur) vanaf 02-01-2018
Foto van Valerie Jongman Valerie Jongman (Medewerker griffie) vanaf 01-01-2018
Foto van Renate Schuit Renate Schuit (Medewerker griffie) vanaf 01-01-2018
 

Agendacommissie

Commissie informatie

Logo van Agendacommissie

nvt

Leden

Foto van Adriaan Hoogendoorn Adriaan Hoogendoorn (Voorzitter) vanaf 11-07-2018
Foto van Hans Haze Hans Haze (Lid)
Foto van Chris Ubels Chris Ubels (Lid)
Foto van Mieke Bouwman Mieke Bouwman (Raadsgriffier)
Foto van Paula Grit Paula Grit (Raadsadviseur)
 

Auditcommissie

Commissie informatie

Logo van Auditcommissie

nvt

Leden

Foto van Maarten Kluit Maarten Kluit (Voorzitter)
Foto van Klaas Boer Klaas Boer (Lid)
Foto van Henk Bos Henk Bos (Lid)
Foto van Yvon Goedhart Yvon Goedhart (Raadsadviseur)
 

Werkgeverscommissie

Commissie informatie

Logo van Werkgeverscommissie

nvt

Leden

Foto van Bert van Dijk Bert van Dijk (Lid) vanaf 22-02-2018
Foto van Patricia Nieland-Kampen Patricia Nieland-Kampen (Lid) vanaf 22-02-2018
Foto van Harry Wind Harry Wind (Lid) vanaf 22-02-2018
 

Werkgroep Sociaal Domein

Commissie informatie

Logo van Werkgroep Sociaal Domein

nvt

Leden

 

Werkgroep 'van buiten naar binnen'

Commissie informatie

Logo van Werkgroep 'van buiten naar binnen'

nvt

Leden

Foto van Lucy Doorn Lucy Doorn (Lid) vanaf 08-03-2018
Foto van Nette Kruzenga Nette Kruzenga (Lid) vanaf 08-03-2018
Foto van Paula Grit Paula Grit (Raadsadviseur)
Foto van Femmie Mulder Femmie Mulder (Raadsadviseur)
 

Werkgroep omgevingswet

Commissie informatie

Logo van Werkgroep omgevingswet

nvt

Leden

Foto van Henk Bos Henk Bos (Lid)
Foto van Joke Lesman Joke Lesman (Lid)
Foto van Chris Ubels Chris Ubels (Lid)
Foto van Yvon Goedhart Yvon Goedhart (Raadsadviseur)
Foto van Paula Grit Paula Grit (Raadsadviseur)
 

Werkgroep Nationaal Programma

Commissie informatie

Logo van Werkgroep Nationaal Programma

nvt

Leden

 

PvdA

Fractie informatie

Logo van PvdA
Huidig aantal zetels
5

Leden

Foto van Thea van der Veen Thea van der Veen (Fractievoorzitter) vanaf 02-01-2018
Foto van Anja van Duren Anja van Duren (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Henk Flederus Henk Flederus (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Rudy Sinnema Rudy Sinnema (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Jan Westerdiep Jan Westerdiep (Raadslid) vanaf 19-04-2018
Foto van Irma Voogd Irma Voogd (Fractievertegenwoordiger) vanaf 02-01-2018
 

GemeenteBelangen Midden-Groningen

Fractie informatie

Logo van GemeenteBelangen Midden-Groningen
Huidig aantal zetels
5

Leden

Foto van Hans Haze Hans Haze (Fractievoorzitter) vanaf 02-01-2018
Foto van Hendrik Loots Hendrik Loots (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Markus Ploeger Markus Ploeger (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Nico Stok Nico Stok (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Jan Velthuis Jan Velthuis (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Geke Akkerman Geke Akkerman (Fractievertegenwoordiger) vanaf 02-01-2018
Foto van Antoinette Plagge Antoinette Plagge (Fractievertegenwoordiger) vanaf 19-04-2018
 

SP

Fractie informatie

Logo van SP
Huidig aantal zetels
5

Leden

Foto van Martine Feenstra Martine Feenstra (Fractievoorzitter) vanaf 02-01-2018
Foto van Maarten Kluit Maarten Kluit (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Kees Koning Kees Koning (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Joke Lesman Joke Lesman (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Han van der Vlist Han van der Vlist (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Julia Polat Julia Polat (Fractievertegenwoordiger) vanaf 02-01-2018
 

VVD

Fractie informatie

Logo van VVD
Huidig aantal zetels
4

Leden

Foto van Mieke Bos-Carabain Mieke Bos-Carabain (Fractievoorzitter) vanaf 02-01-2018
Foto van Patricia Nieland-Kampen Patricia Nieland-Kampen (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Evert Offereins Evert Offereins (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Chris Ubels Chris Ubels (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Hans Jonk Hans Jonk (Fractievertegenwoordiger) vanaf 25-01-2018
Foto van Sharon Min Sharon Min (Fractievertegenwoordiger) vanaf 02-01-2018
 

ChristenUnie

Fractie informatie

Logo van ChristenUnie
Huidig aantal zetels
4

Leden

Foto van Marco Metscher Marco Metscher (Fractievoorzitter) vanaf 02-01-2018
Foto van Bert van Dijk Bert van Dijk (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Lucy Doorn Lucy Doorn (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Niels Joostens Niels Joostens (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Klaas Boer Klaas Boer (Fractievertegenwoordiger) vanaf 02-01-2018
 

CDA

Fractie informatie

Logo van CDA
Huidig aantal zetels
4

Leden

Foto van Erianne van der Burg-Versteeg Erianne van der Burg-Versteeg (Fractievoorzitter) vanaf 02-01-2018
Foto van Fré Bos Fré Bos (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Maarten van der Meijden Maarten van der Meijden (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Harry Wind Harry Wind (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Mara Min Mara Min (Fractievertegenwoordiger) vanaf 01-11-2018
 

Groen Links

Fractie informatie

Logo van Groen Links
Huidig aantal zetels
3

Leden

Foto van Mariët Bosman Mariët Bosman (Fractievoorzitter) vanaf 02-01-2018
Foto van Henk Bos Henk Bos (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Albert Bosscher Albert Bosscher (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Silvia Poel Silvia Poel (Fractievertegenwoordiger) vanaf 02-01-2018
Foto van Ger Zuiderveen Ger Zuiderveen (Fractievertegenwoordiger) vanaf 02-01-2018
 

D66

Fractie informatie

Logo van D66
Huidig aantal zetels
2

Leden

Foto van Gerard Renkema Gerard Renkema (Fractievoorzitter) vanaf 02-01-2018
Foto van Yannick Lutterop Yannick Lutterop (Raadslid) vanaf 02-01-2018
Foto van Jan Willem Brinkhorst Jan Willem Brinkhorst (Fractievertegenwoordiger) vanaf 02-01-2018
Foto van Toine Fennis Toine Fennis (Fractievertegenwoordiger) vanaf 02-01-2018
 

Leefbaar Midden Groningen

Fractie informatie

Logo van Leefbaar Midden Groningen
Huidig aantal zetels
1

Leden

Foto van Nette Kruzenga Nette Kruzenga (Fractievoorzitter) vanaf 02-01-2018
Foto van Gilbert Braster Gilbert Braster (Fractievertegenwoordiger) vanaf 25-01-2018
Foto van Anneke Dewnarain Anneke Dewnarain (Fractievertegenwoordiger) vanaf 02-01-2018