Organisatie

Spring naar

Leden

Bestuur & Organisatie

Gemeenteraad

Gemeenteraad
33 zetels

Rekenkamer

Rekenkamer

College van B&W

College van B&W

Griffie

Griffie

Commissies

Agendacommissie

Agendacommissie

Fractievoorzittersoverleg

Fractievoorzittersoverleg

Auditcommissie

Auditcommissie

Werkgeverscommissie

Werkgeverscommissie

Begeleidingscommissie raadsakkoord

Begeleidingscommissie raadsakkoord

Werkgroep Omgevingswet

Werkgroep Omgevingswet

Werkgroep Nationaal Programma

Werkgroep Nationaal Programma

Werkgroep Kindergemeenteraad

Werkgroep Kindergemeenteraad

Werkgroep Jongerenparticipatie

Werkgroep Jongerenparticipatie

Fracties

GemeenteBelangen Midden-Groningen

GemeenteBelangen Midden-Groningen
7 zetels

Boer & Burger Partij Midden-Groningen

Boer & Burger Partij Midden-Groningen
5 zetels

PvdA

PvdA
4 zetels

SP

SP
3 zetels

CDA

CDA
3 zetels

ChristenUnie

ChristenUnie
3 zetels

VVD

VVD
2 zetels

Groen Links

Groen Links
3 zetels

D66

D66
2 zetels

BBB-LMG

BBB-LMG
1 zetel
Ophalen gegevens

Historie

Bestuur & Organisatie

Fracties

Ophalen gegevens