Organisatie

Spring naar

Leden

Bestuur & Organisatie

Gemeenteraad

Gemeenteraad
35 leden, 33 zetels

College van B&W

College van B&W
7 leden

Griffie

Griffie
8 leden

Commissies

Agendacommissie

Agendacommissie
6 leden

Fractievoorzittersoverleg

Fractievoorzittersoverleg
12 leden

Auditcommissie

Auditcommissie
10 leden

Werkgeverscommissie

Werkgeverscommissie
3 leden

Begeleidingscommissie raadsakkoord

Begeleidingscommissie raadsakkoord
10 leden

Werkgroep Sociaal Domein

Werkgroep Sociaal Domein
5 leden

Werkgroep omgevingswet

Werkgroep omgevingswet
10 leden

Werkgroep Nationaal Programma

Werkgroep Nationaal Programma
10 leden

Werkgroep digitaal platform

Werkgroep digitaal platform
2 leden
Leden van Werkgroep digitaal platform
Erianne van der Burg-Versteeg Lid
Niels Joostens Lid

Rekenkamer

Rekenkamer
4 leden

Fracties

GemeenteBelangen Midden-Groningen

GemeenteBelangen Midden-Groningen
9 leden, 8 zetels

Boer & Burger Partij Midden-Groningen

Boer & Burger Partij Midden-Groningen
7 leden, 5 zetels

PvdA

PvdA
6 leden, 4 zetels

SP

SP
5 leden, 3 zetels

CDA

CDA
4 leden, 3 zetels

ChristenUnie

ChristenUnie
3 leden, 3 zetels

VVD

VVD
3 leden, 2 zetels

Groen Links

Groen Links
4 leden, 2 zetels

D66

D66
4 leden, 2 zetels

BBB-LMG

BBB-LMG
3 leden, 1 zetel
Ophalen gegevens

Historie

Bestuur & Organisatie

Commissies

Fracties

Ophalen gegevens