College van B&W

De PvdA, SP, CU, CDA en VVD hebben afgesproken de komende jaren samen het dagelijks bestuur van de gemeente Midden-Groningen te vormen. De afspraken die de partijen daarover gemaakt hebben, zijn in het coalitieakkoord ‘Samen komen we verder’ opgenomen. De thema’s uit het Kompas van Midden-Groningen (gemeente als bondgenoot, groots in kleinschaligheid, ieder mens telt en economie van de toekomst) zijn ook de leidraad voor dit akkoord. Henk Mulder is gemeentesecretaris van het College van B&W.

College-van-B-W-gemeente-Midden-Groningen-januari-2020-2

De portefeuilleverdeling op hoofdlijnen ziet er als volgt uit: 

Adriaan Hoogendoorn (burgemeester):

 • Openbare orde en veiligheid
 • P&O beleid
 • Facilitair (incl. gemeentelijke huisvesting & ICT)
 • Handhaving
 • Dienstverlening
 • Communicatie

José van Schie (PvdA, wethouder):

 • Leefbaarheid (beleid) en dorpshuizen
 • Wonen inclusief omgevingsvisie/wet
 • Gaswinning
 • Erfgoed
 • Project: Gorecht-West
 • Wethouder voor: Overschild, Tjuchem, Steendam, Schildwolde, Slochteren en Kiel-Windeweer

Peter Verschuren (SP, wethouder):

 • Participatie en inkomen (BWRI)
 • Arbeidsmarkt
 • Duurzaamheid en energietransitie
 • Milieu
 • Jeugd (incl. jeugdzorg)
 • Wethouder voor: Hoogezand-Zuid, Noordbroek, Kolham en Kalkwijk

Jan Jakob Boersma (Christen Unie, wethouder):

 • Zorg/WMO/Gezondheid
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Natuur en landschap
 • Recreatie en toerisme
 • Ruimtelijke ordening
 • Project: Kerkstraat-Noord
 • Wethouder voor: Foxham, Hoogezand-Noord, Foxhol, Zuidbroek en Kropswolde

Erik Drenth (CDA, wethouder):

 • Financiën
 • Onderwijs inclusief accommodaties
 • Sport en sportaccommodaties
 • Cultuur
 • Wethouder voor: Siddeburen, Sappemeer, Froombosch, Westerbroek en Waterhuizen

Jaap Borg (VVD, wethouder):

 • Economische zaken en detailhandelsbeleid
 • Bedrijventerreinen
 • Verkeer en vervoer
 • Projecten: Windpark N33, zonneparken en herinrichting Muntendam
 • Wethouder voor: Hellum, Harkstede, Scharmer, Woudbloem, Muntendam en Meeden