College van B&W

College van Burgemeester en Wethouder gemeente Midden-Groningen - juli 2022

GemeenteBelangen Midden-Groningen (GBMG) de Boer & Burger Partij Midden-Groningen (BBPMG), het Christen-Democratisch Appèl (CDA) en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) hebben afgesproken samen het dagelijks bestuur (het college van burgemeester en wethouders) van de gemeente Midden-Groningen te vormen tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2026. Hier vindt u het collegeakkoord ‘Samen aan de slag 2022-2026’. In het overzicht hieronder is op hoofdlijnen de actuele portefeuilleverdeling van het college weergegeven.

Adriaan Hoogendoorn (burgemeester):

 • Openbare orde en veiligheid
 • NPG (inclusief coördinatie dorpsplannen)
 • Dienstverlening
 • Participatie
 • Gebiedsgericht werken
 • Communicatie
 • Juridische zaken
 • Regionale samenwerking (inclusief Toekomstagenda en opvang vluchtelingen)
 • Beleidscoördinatie
 • Discriminatiebeleid
 • Interbestuurlijk Toezicht

Markus Ploeger (GemeenteBelangen Midden-Groningen, wethouder):

 • Gevolgen gas- en zoutwinning
 • Financiën
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Dierenwelzijn
 • Grondbedrijf
 • Vastgoed
 • P&O beleid/organisatie
 • DIV en archief
 • Inkoopbeleid
 • Wethouder voor: Slochteren, Schildwolde, Hellum, Overschild, Siddeburen, Steendam, Tjuchem, Noorderpark, Westerpark, Oosterpark, Zuiderpark, Margrietpark, Boswijk, Sappemeer Noordoost en Compagniesterpark

Annemiek Hoesen-Spithorst (Boer & Burger Partij Midden-Groningen, wethouder):

 • Economie (inclusief landbouw)
 • Leefbaarheid
 • Dorpen en wijken (waaronder dorpshuizen)
 • Toerisme en Recreatie
 • Erfgoed
 • Archeologie
 • Cultuur
 • Breedband
 • Sport en sportaccomodaties
 • Wethouder voor: Meerwijck, Kropswolde, Kielwindeweer, Foxhol, Kolham, Foxham, Froombosch, Froombosch, Meeden en Noordbroek
 • Projectwethouder: Visie A7/N33

Erik Drenth (CDA, wethouder):

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Omgevingswet / VTH
 • Windparken en zonneparken
 • Duurzaamheid en energietransitie
 • Natuur en Landschap
 • Verkeer en Vervoer
 • Onderwijs
 • Taakstelling huisvesting statushouders
 • Informatisering en automatisering
 • Wethouder voor: Woudbloem, Lageland, Westerbroek, Waterhuizen, Harkstede, Scharmer, Zuidbroek en Muntendam
 • Projectwethouder: Hoogezand Noord, Stadshart, Hart van Muntendam en Harkstede/Meerstad

Evert Offereins (VVD, wethouder):

 • Sociaal Domein
 • Jeugdzorg
 • Ouderenbeleid
 • WMO / Gezondheid / Welzijn
 • Participatie en inkomen (inclusief BWRI en Sociaal Werkbedrijf)
 • Arbeidsmarkt
 • Wethouder voor: Martenshoek, Spoorstraat-Kieldiep, Woldwijck, De Dreven, het Centrum, Gorecht, Vosholen, Kalkwijksterlint, Borgercompagnie en Tripscompagnie
 • Projectwethouder: Integraalplan Zuidlaardermeer