College van B&W

De PvdA, SP, CU, en CDA hebben afgesproken samen het dagelijks bestuur van de gemeente Midden-Groningen te blijven vormen tot de raadsverkiezingen in 2022. In het overzicht hieronder is op hoofdlijnen de actuele portefeuilleverdeling van het college weergegeven.

College-van-Burgemeester-en-Wethouders-juli-2021

Bijlage: Coalitieakkoord 2018 - 2022 Midden-Groningen

Adriaan Hoogendoorn (burgemeester):

 • Openbare orde en veiligheid
 • Nationaal Programma Groningen
 • P&O beleid
 • Facilitair (incl. gemeentelijke huisvesting)
 • Dienstverlening
 • Communicatie
 • Juridische zaken
 • Bestuurlijk aanspreekpunt voor regionale samenwerking

José van Schie (PvdA, wethouder):

 • Leefbaarheid (beleid) en dorpshuizen
 • Wonen inclusief omgevingsvisie/wet
 • Gaswinning (incl. zoutwinning)
 • Cultuur
 • Archeologie
 • Project: Gorecht-West
 • Economische zaken en detailhandelsbeleid
 • Bedrijventerreinen
 • Wethouder voor: Overschild, Tjuchem, Steendam, Schildwolde, Slochteren, Kiel-Windeweer en Muntendam.

Peter Verschuren (SP, wethouder):

 • Participatie en inkomen (BWRI)
 • Arbeidsmarkt
 • Duurzaamheid en energietransitie
 • Milieu
 • Jeugd (inclusief jeugdzorg)
 • Projecten: Windpark N33, zonneparken
 • Wethouder voor: Hoogezand-Zuid, Noordbroek, Kolham, Kalkwijk en Meeden

David de Jong (Christen Unie, wethouder):

 • Zorg/WMO/Gezondheid/Welzijn
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Natuur en landschap
 • Recreatie en toerisme
 • Ruimtelijke ordening
 • VTH-beleid (incl. integraal handhavingsbeleid)
 • Project: Kerkstraat-Noord
 • Wethouder voor: Hellum, Scharmer, Woudbloem, Foxham, Hoogezand-Noord, Foxhol, Zuidbroek en Kropswolde

Erik Drenth (CDA, wethouder):

 • Financiën
 • Onderwijs inclusief accommodaties
 • Sport en sportaccommodaties
 • Erfgoed
 • Informatisering & automatisering
 • Inkoop
 • Verkeer en vervoer
 • Coördinerend portefeuillehouder vastgoed
 • Wethouder voor: Siddeburen, Sappemeer, Froombosch, Harkstede, Westerbroek en Waterhuizen