Rekenkamer

Dit is de digitale omgeving van de RK Midden-Groningen. Langs deze weg wil de Rekenkamer (RK) belangstellenden op verschillende manieren informeren over ons doel en werkwijze. Ook kunt u contact opnemen met de Rekenkamer.

Wat is een Rekenkamer?

Iedere gemeente is verplicht een rekenkamerfunctie te hebben. Voorheen had de gemeente Midden-Groningen een rekenkamercommissie vanaf 1 januari 2022 is dit de Rekenkamer (RK). 

De rekenkamer is niet speciaal bedoeld om vast te stellen ‘wat is fout gegaan’. Het belangrijkste is, dat met de resultaten van de onderzoeken verbetering van de gemeentelijke organisatie kan worden bereikt. (Welke leerpunten zijn er uit het onderzoek te halen?)  

De RK is onafhankelijk, en kan zelf bepalen welke onderzoeken worden gedaan en hoe dat wordt aangepakt. De RK is een instrument van de gemeenteraad en dat is dan ook het orgaan waaraan de rekenkamer rapporteert.

Wat doet de Rekenkamer?

De RK heeft als doel om de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Dit doet de RK door onderzoek naar het gevoerde beleid van de gemeente. De RK voert onderzoek uit naar:

  1. de doelmatigheid (tegen niet te hoge kosten?),
  2. doeltreffendheid (haalt de gemeente haar doelen?) en
  3. rechtmatigheid (Is het volgens de regels gegaan?)  

van het door de gemeente gevoerde bestuur.

Zo levert de rekenkamer een bijdrage aan het afleggen van verantwoordelijkheid, door het gemeentebestuur, aan de inwoners. Door onderzoek kan ook inzicht ontstaan in de vraag wat goed gaat, wat beter kan en wat eventueel beter zou moeten. Op basis van het onderzoek kunnen aanbevelingen worden gedaan voor verbeteringen. Het laatste woord is aan de gemeenteraad. De raad stelt vast wat met de uitkomsten en aanbevelingen van een onderzoek van de RK gebeurt. 

Jaarverslag

Rapporten

Samenstelling rekenkamer