Adriaan Hoogendoorn

Naam: Adriaan Hoogendoorn

College van B&W Burgemeester Actief sinds 11 jul. 2018 Bekijk pagina

Algemeen

Bestuurssecretaresse is:

willy.deboer@midden-groningen.nl

0598 - 37 37 37 

Nevenfuncties

 Voortvloeiend uit zijn functie:

 • Voorzitter Regionaal Driehoeksoverleg Ommelanden-Midden
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen
 • Lid RBPO (politie-overleg) 
 • Lid Dagelijks Bestuur Nationaal Programma Groningen 
 • Lid Algemeen Bestuur Nationaal Programma Groningen
 • Lid GKG Bestuur
 • Lid Stuurgroep visie brandweerzorg 2030
 • Lid bestuurlijke regietafel vluchtelingen

 

Nevenfunctie (onbezoldigd):

 • Het Comité van Aanbeveling voor de restauratie van de orgel in de Grote Kerk van Veendam.
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Herdenkingsstenen Midden-Groningen  

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 11 jul. 2018 Burgemeester, College van B&W
 • Actieve functie Voorzitter, Fractievoorzittersoverleg
 • Actief sinds 11 jul. 2018 Voorzitter, Agendacommissie
 • Actief sinds 11 jul. 2018 Voorzitter, Gemeenteraad
 • Actieve functie Lid, Werkgroep Nationaal Programma
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens