Adriaan Hoogendoorn

Adriaan Hoogendoorn

 Voortvloeiend uit zijn functie:

  • Voorzitter Regionaal Driehoeksoverleg Ommelanden-Midden
  • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen
  • Lid RBPO (politie-overleg) 
  • Lid Dagelijks Bestuur Nationaal Programma Groningen 
  • Lid Algemeen Bestuur Nationaal Programma Groningen
  • Lid GKG Bestuur
  • Lid Stuurgroep visie brandweerzorg 2030
  • Lid bestuurlijke regietafel vluchtelingen

 

Nevenfunctie (onbezoldigd):

  • Het Comité van Aanbeveling voor de restauratie van de orgel in de Grote Kerk van Veendam.
  • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Herdenkingsstenen Midden-Groningen