Begeleidingscommissie raadsakkoord

Op 16 maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden.

In de weken daarna is er veelvuldig gesproken over de wens om te werken met een raadsakkoord/raadswerkprogramma. Het doel van het werken met een raadsakkoord/raadswerkprogramma is om de raad een sterkere positie te geven en om meer in samenwerking met de inwoners vorm en inhoud te geven aan een aantal geselecteerde thema’s waar de raad mee aan de slag wil. Er zijn sessies belegd met de raad en met de samenleving.

Om het proces van het raadsakkoord goed te begeleiden is er in de raad afgesproken dat hiervoor vanuit de raad een begeleidingscommissie wordt ingericht. Deze begeleidingscommissie bestaat uit een aantal raadsleden en is apolitiek.

Samenstelling Begeleidingscommissie raadsakkoord