Auditcommissie

De gemeente Midden-Groningen heeft een auditcommissie bestaande uit negen leden, elke fractie heeft een vertegenwoordiger in deze commissie. Een raadsadviseur/ lid van de griffie is de ondersteuner/ secretaris van de commissie.

Taak

De auditcommissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Het hoofddoel van de commissie is afstemming over de accountantscontrole, zodat die efficiƫnt en doeltreffend plaatsvindt. Hiermee levert de auditcommissie een bijdrage aan de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad.

Beraadslagingen in de auditcommissie zijn niet openbaar.

Samensteling auditcommissie