Fractievoorzittersoverleg

De gemeente Midden-Groningen heeft fractievoorzittersoverleg die bestaat uit alle fractievoorzitters en de raadsvoorzitter. De voorzitter van de raad is de voorzitter van de agendacommissie. De griffier ondersteunt dit overleg.

Taak

Het fractievoorzittersoverleg adviseert de raad over verbeteringen in de organisatie van en manier waarop de raad en de raadscommissies werken. Daarbij gaan ze niet over de taken van de agendacommissie.

Beraadslagingen in het fractievoorzittersoverleg zijn niet openbaar,

 

Samenstelling fractievoorzittersoverleg