Raadscommissie

Taak van de raadscommissie: oordeelsvorming

De fracties kunnen naar aanleiding van een commissievoorstel aan het college uitleg vragen over beleidsvoornemens en technische vragen stellen over de voorstellen. Op deze manier kunnen zij goed voorbereid de politieke beraadslagingen houden voordat ze in de raad tot besluitvorming komen.  

In de raadscommissie

In de commissie worden oordeelvormende vragen gesteld aan het college (en via hen aan de ambtelijke ondersteuning) of aan de commissieleden onderling.

De raadscommissie heeft op voorstel van de commissievoorzitter, de mogelijkheid om te bepalen of een stuk gereed is voor behandeling door de raad. Als het stuk gereed is wordt dit geplaatst op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering. Anders wordt het college verzocht het stuk eerst aan te houden.

Voorzitterschap

De commissievergadering wordt voorgezeten door een raadslid. De volgende  raadsleden kunnen als voorzitters optreden: de dames Thea van der Veen, Marjolein Vulpes en de heren Jan Buurke, Yannick Lutterop, Roshano Dewnarain , Henk Flederus

Aanvangstijden

De vergaderingen van de raadscommissie worden gehouden op de donderdagavonden en beginnen om 19.30 uur. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Huis van Cultuur en Bestuur te Hoogezand. U bent hierbij van harte welkom op de publieke tribune. De agenda en data worden gepubliceerd in De Regiokrant en op deze website.

Uitzending

Raadscommissievergaderingen worden rechtstreeks uitgezonden via deze website en kunnen daardoor live worden gevolgd.  De vergaderingen zijn na afloop ook direct terug te kijken.