Rekenkamercommissie

Dit is de digitale omgeving van de RKC Midden-Groningen. Langs deze weg wil de Rekenkamercommissie (RKC) belangstellenden op verschillende manieren informeren over ons doel en werkwijze. Ook kunt u contact opnemen met de Rekenkamercommissie.

Wat is een Rekenkamercommissie?

Iedere gemeente is verplicht een rekenkamerfunctie te hebben. De gemeente Midden-Groningen heeft een rekenkamercommissie (RKC).

De RKC is op 02-01-2018 door de raad geïnstalleerd. De rekenkamer is niet speciaal bedoelt om vast te stellen ‘wat is fout gegaan’. Het belangrijkste is, dat met de resultaten van de onderzoeken verbetering van de gemeentelijke organisatie kan worden bereikt. (Welke leerpunten zijn er uit het onderzoek te halen?)  

De RKC is onafhankelijk, en kan zelf bepalen welke onderzoeken worden gedaan en hoe dat wordt aangepakt. De RKC is een instrument van de gemeenteraad en dat is dan ook het orgaan waaraan de rekenkamercommissie rapporteert.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

De RKC heeft als doel om de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Dit doet de RKC door onderzoek naar het gevoerde beleid van de gemeente. De RKC voert onderzoek uit naar:

  1. de doelmatigheid (tegen niet te hoge kosten?),
  2. doeltreffendheid (haalt de gemeente haar doelen?) en
  3. rechtmatigheid (Is het volgens de regels gegaan?)  

van het door de gemeente gevoerde bestuur.

Zo levert de rekenkamer een bijdrage aan het afleggen van verantwoordelijkheid, door het gemeentebestuur, aan de inwoners. Door onderzoek kan ook inzicht ontstaan in de vraag wat goed gaat, wat beter kan en wat eventueel beter zou moeten. Op basis van het onderzoek kunnen aanbevelingen worden gedaan voor verbeteringen. Het laatste woord is aan de gemeenteraad. De raad stelt vast wat met de uitkomsten en aanbevelingen van een onderzoek van de RKC gebeurt. 

Jaarverslag

Rapporten

 Archief (Onderzoeken voor 2018)

Samenstelling rekenkamercommissie