Erianne van der Burg-Versteeg

Naam: Erianne van der Burg-Versteeg

Fractievoorzitter Actief sinds 09 jun. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

 • Mts Van der Burg-Versteeg (Bezoldigd)
 • lid districtsraad/ledenraad Friesland Campina (onbezoldigd)
 • Vice Voorzitter Soroptimistclub De Eemsmond (Onebzoldigd)

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 09 jun. 2022 Fractievoorzitter, CDA
 • Actief sinds 02 jan. 2018 Raadslid, Gemeenteraad
 • Actieve functie Lid, Werkgroep digitaal platform
 • Actieve functie Lid, Werkgroep Nationaal Programma
 • Actieve functie Lid, Fractievoorzittersoverleg
 • Actieve functie Lid, Agendacommissie
 • Actieve functie Lid, Auditcommissie

2022

 • 02 jan. 2018 - 09 jun. 2022 Fractielid, CDA
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens