Erianne van der Burg-Versteeg

Naam: Erianne van der Burg-Versteeg

Fractievoorzitter Actief sinds 09 jun. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

  • Mts Van der Burg-Versteeg (Bezoldigd)
  • lid districtsraad/ledenraad Friesland Campina (Onbezoldigd)
  • Vice Voorzitter Soroptimistclub De Eemsmond (Onbezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 09 jun. 2022 Fractievoorzitter, CDA
  • Actief sinds 02 jan. 2018 Raadslid, Gemeenteraad
  • Actieve functie Voorzitter, Auditcommissie
  • Actieve functie Lid, Werkgroep Nationaal Programma
  • Actieve functie Lid, Fractievoorzittersoverleg
  • Actieve functie Lid, Agendacommissie

2022

  • 02 jan. 2018 - 09 jun. 2022 Fractielid, CDA
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens