Gemeenteraad

De Overheid in Nederland

De gemeenten, de waterschappen, de provincies en het rijk vormen samen de overheid. Het bestuur van de gemeente bestaat uit drie zogenoemde bestuursorganen. Dit zijn:

  • De gemeenteraad;
  • Het college van burgemeester en wethouders;
  • De burgemeester.

Elk bestuursorgaan heeft eigen taken en bevoegdheden. De burgers kiezen elke vier jaar de gemeenteraad, deze bestaat uit raadsleden. Raadsleden vertegenwoordigen de bevolking. De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. De volksvertegenwoordiging is de baas. De raad bepaalt op hoofdlijnen het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen. Ook stelt de raad de gemeentebegroting vast en kan een voorstel van het college of een plan goedkeuren, afwijzen of veranderen (amenderen).

De gemeenteraad 

De gemeenteraad heeft de volgende belangrijke taken:

  • Besluiten over de hoofdlijnen van het beleid in de gemeente
  • Het budgetrecht: op hoofdlijnen aangeven waar geld aan kan worden uitgegeven
  • Inwoners vertegenwoordigen.
  • Het toezien op de uitvoering (het controleren van het college van B&W).

Voorzitterschap

De vergaderingen van de raadsvergadering worden voorgezeten door burgemeester Adriaan Hoogendoorn. Raadslid Henk Flederus is plaatsvervangend voorzitter.

Moment van vergadering

De vergaderingen van de raad worden op de donderdagavonden gehouden en beginnen om 19:30 uur. De vergaderingen zijn meestal openbaar. De vergaderingen zijn in het Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand. U bent hierbij van harte welkom op de publieke tribune. De datums en agenda kunt u vinden in De Regiokrant - en op deze website.

Uitzending

Raadsvergaderingen worden rechtstreeks uitgezonden via deze website en kunnen live worden gevolgd.  De vergaderingen zijn na afloop ook direct terug te kijken.