Gemeenteraad

De gemeenten, de waterschappen, de provincies en het rijk vormen samen de overheid in Nederland. Het bestuur van de gemeente bestaat uit drie organen, met eigen taken en bevoegdheden. Dit zijn:

  • De gemeenteraad;
  • Het college van burgemeester en wethouders;
  • De burgemeester.

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. De volksvertegenwoordiging is de baas. De raad bepaalt op hoofdlijnen het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen. Ook stelt de raad de gemeentebegroting vast en kan een voorstel van het college of een plan goedkeuren, verwerpen of wijzigen (amenderen).

De gemeenteraad heeft vier hoofdtaken:

  • De hoofdlijnen van gemeentebeleid bepalen.
  • Het budgetrecht: op hoofdlijnen aangeven waar geld aan kan worden uitgegeven
  • Inwoners vertegenwoordigen.
  • Het toezien op de uitvoering (het controleren van het college van B&W).

Voorzitterschap

De vergaderingen van de raadsvergadering worden voorgezeten door burgemeester Adriaan Hoogendoorn. Het raadslid Hans Haze is benoemd als plaatsvervangend raadsvoorzitter.

Moment van vergadering

De vergaderingen van de raad worden op de donderdagavonden gehouden en beginnen om 19:30 uur. De vergaderingen zijn in principe openbaar en vinden plaats in het voormalig gemeentehuis van Slochteren. U bent hierbij van harte welkom op de publieke tribune. De agenda en data worden gepubliceerd in De Regiokrant - en op deze website.

Uitzending

Raadsvergaderingen worden rechtstreeks uitgezonden via deze website en kunnen daardoor live worden gevolgd.  De vergaderingen zijn na afloop ook direct terug te kijken.