BOB vergadermodel

De raad neemt besluiten en daarvoor wordt er veel vergaderd. Er is gekozen voor het BOB model. Dit is een afkorting voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.

In dit model wordt eerst Beeldvormend informatie opgehaald. Daarna wordt in de Oordeelsvorming met de fracties een discussie gevoerd. Dit gebeurt in de raadscommissie. Ten slotte wordt in de raadsvergadering Besloten.

Beeldvormende vragen zijn:

 • Waar hebben we het over?
 • Hebben we alle informatie duidelijk?
 • Welke vragen zijn er nog?
 • Wat weten we niet?
 • Hebben we alle informatie om tot een besluit te kunnen komen?

Oordeelvormende vragen zijn:

 • Wat is het doel?
 • Waar maken we ons zorgen om?
 • Wat zijn de voors en tegens?
 • Zijn de gevolgen acceptabel?
 • Aan welke voorwaarden moet een besluit voldoen om acceptabel te zijn?

Besluitvormende vragen zijn:

 • Wat besluiten we?
 • Wat gaan we doen?
 • Wat mag het kosten?
 • Welke voorwaarden hebben we?

BOB-1