De gemeenteraad en u

Hiddemafotografie-banners-MG-2045-x-400-px-25-150-2

De raadsleden van de gemeente Midden-Groningen hebben met elkaar gesproken over de manier waarop de raad  in contact wil komen met de burgers. Er is daarbij gekeken naar het boekje  “Samen kom je verder“ , het kompas voor Midden-Groningen.

De raadsleden hebben aangeven dat het belangrijk is dat:

  • De raad en de raadsleden meer contact  met samenleving (burgers, verenigingen, organisaties etc.) hebben
  • Er een herkenbare raad is  - betrokken, dienstbaar, niet te veel bemoeienis
  • Burgerparticipatie voorop staat
  • Raad bondgenoot is met college, ambtelijk apparaat en inwoners

De  gemeenteraad neemt allerlei besluiten die burgers aangaan. Daarbij kunt u op verschillende manier invloed uitoefenen. Namelijk:

  • Inwoners en organisaties kunnen tijdens raads- en commissievergaderingen gebruik maken van het spreekrecht. Zij hebben dan de mogelijkheid iets te zeggen over de onderwerpen die op de agenda staan.

De raad neemt besluiten en daarvoor wordt er veel vergaderd. Er is gekozen voor het BOB model. Een driedeling waarbij eerst Beeldvormend informatie wordt opgehaald, vervolgens in de Oordeelsvorming met de fracties wordt gedebatteerd en ten slotte in een formele raadsvergadering Besloten wordt.

De beeldvormende fase is voor u als burger belangrijk. In deze fase treedt de raad actief in contact met betrokkenen om zich te laten informeren, te zoeken naar oorzaken van maatschappelijke  problemen en  na te denken over oplossingen. Hierbij wordt op locatie (dus bij voorkeur niet in het gemeentehuis) vergaderd. De manier van overleggen(de werkvorm) staat niet vast en wordt afgestemd op het onderwerp.

  • Als burger kunt u de raadsleden persoonlijk of per mail benaderen met vragen. Ook is het vaak mogelijk om bij fractievergaderingen van de politieke partijen aan te schuiven.
  • De raad gaat regelmatig op werkbezoek en dan kunt u met de raadsleden overleggen.Wilt u weten wanneer? Volg ons dan op Twitter.

De raad houdt regelmatig een politiek spreekuur waar u kunt spreken met de raadsleden over zaken waar u vragen over heeft, zaken waar u tegen aan loopt of over uw ideeën voor de gemeente!