De gemeenteraad en u

Hiddemafotografie-banners-MG-2045-x-400-px-25-150-2

De raadsleden hebben met elkaar gesproken over de manier waarop de raad in contact wil komen met de burgers. Er is daarbij gekeken naar het boekje  “Samen kom je verder“, het kompas voor Midden-Groningen.

De raadsleden hebben aangeven dat het belangrijk is dat:

  • De raad en de raadsleden meer contact  met samenleving (burgers, verenigingen, organisaties etc.) hebben
  • Er een herkenbare raad is  - betrokken, dienstbaar, niet te veel bemoeienis
  • Burgerparticipatie voorop staat
  • Raad bondgenoot is met college, ambtelijk apparaat en inwoners

Hoe kun je als burger invloed hebben?

De raad neemt besluiten en daarvoor wordt er veel vergaderd. Er is gekozen voor het BOB model. In dit model wordt eerst Beeldvormend informatie opgehaald. Daarna wordt in de Oordeelsvorming met de fracties een discussie gevoerd. Dit gebeurt in de raadscommissie. Ten slotte wordt in de raadsvergadering Besloten.

De beeldvormende fase is voor u als burger belangrijk. De raad gaat dan in gesprek met betrokkenen. Hierbij wordt bij voorkeur op locatie (dus niet in het gemeentehuis) vergaderd. De manier van overleggen (de werkvorm) staat niet vast en is afhankelijk van het onderwerp. De raad heeft met deze gesprekken drie doelen:

  1. om zich te laten informeren
  2. om te zoeken naar oorzaken van maatschappelijke problemen
  3. om na te denken over oplossingen.

De  gemeenteraad neemt allerlei besluiten die burgers aangaan. Daarbij kunt u op verschillende manier invloed hebben. Namelijk:

  • Inwoners en organisaties kunnen tijdens raads- en commissievergaderingen gebruik maken van het spreekrecht. Zij hebben dan de mogelijkheid iets te zeggen over de onderwerpen die op de agenda staan. Ook kan men aandacht vragen voor andere onderwerpen. Daarvoor gelden wel regels.
  • Als burger kunt u de raadsleden persoonlijk of per mail benaderen met vragen. Ook is het vaak mogelijk om fractievergaderingen van de politieke partijen te bezoeken.
  • De raad gaat regelmatig op werkbezoek en dan kunt u met de raadsleden overleggen.Wilt u weten wanneer? Volg ons dan op Twitter.