Gast van de Raad

Graag willen wij de inwoners van Midden-Groningen op een informele manier laten kennismaken met het werk van de gemeenteraad. Hiervoor nodigt de raad een aantal keren per jaar gasten uit.

Wie worden er uitgenodigd

De raad nodigt willekeurige inwoners uit de gemeente Midden-Groningen uit. U krijgt dan een uitnodiging om een avond gast van de raad te zijn. Soms wordt een specifieke doelgroep uitgenodigd. Ook worden er advertenties gezet in De regiokrant. U kunt dan reageren op de oproep in het het gemeentenieuws.

Hoe werkt het

U wordt op de avond om 18.00 uur ontvangen door een aantal raadsleden. Zij leggen uit hoe een raadsvergadering verloopt en vertellen meer over de onderwerpen die besproken gaan worden. Voorafgaand aan de vergadering maakt u kennis met de burgemeester, de raadsgriffier, het college en de aanwezige raadsleden. 

De vergadering start om 19.30 uur en u kunt vanaf de publieke tribune (een deel van) de vergadering volgen. Wij hebben hiervoor een plekje voor u gereserveerd. Na afloop horen raadsleden graag wat u als bezoeker van de vergadering vond. 

Aanmelden

U kunt zich altijd zelf aanmelden om gast van de raad te zijn. Wilt u een keer gast van de raad zijn? Neem dan contact op met de griffie. Dit kan telefonisch via 0598 373667 of via e-mail: griffie@midden-groningen.nl

Houdt onze Twitter en Facebook pagina's  https://twitter.com/GemeenteraadMG  https://www.facebook.com/gemeenteraadmg/ in de gaten voor de volgende datum!