Gast van de Raad

Graag willen wij de inwoners van Midden-Groningen op een informele manier laten kennismaken met het werk van de gemeenteraad. Hiervoor nodigt de raad een aantal keren per jaar gasten uit.

Wie worden er uitgenodigd

Als u bent geselecteerd, ontvangt u een uitnodiging om een avond gast van de raad te zijn. Als u laat weten dat u de uitnodiging accepteert (eventueel in overleg op een andere datum) krijgt u, zo mogelijk per mail, de agenda van de betreffende raadsavond toegestuurd.

Hoe werkt het

U wordt op de avond om 18.15 uur ontvangen door een aantal raadsleden. Zij leggen uit hoe een raadsvergadering verloopt en vertellen meer over de onderwerpen die besproken gaan worden. Voorafgaand aan de vergadering maakt u kennis met de burgemeester, de raadsgriffier, het college en de aanwezige raadsleden. 

De vergadering start om 19.30 uur en u kunt vanaf de publieke tribune (een deel van) de vergadering volgen. Wij hebben hiervoor een plekje voor u gereserveerd. Na afloop horen raadsleden graag wat u als bezoeker van de vergadering vond. 
Wij stellen het erg op prijs als u onze enquête invult en waarderen dit met een kleine attentie.

Aanmelden

Wilt u een keer gast van de raad zijn? Neem dan contact op met de griffie. Dit kan telefonisch via 0598 373667 of via e-mail: griffie@midden-groningen.nl