Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad van Midden-Groningen bestaat uit 33 raadsleden. De raadsleden zijn  gekozen door de bevolking tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De raadsleden spreken namens negen politieke partijen (fracties). De 33 raadsleden kunnen beslissingen nemen.

Binnen elke fractie kunnen twee fractieleden benoemd worden die wel een rol hebben tijdens de raadscommissievergaderingen, maar niet tijdens de raadsvergaderingen.

De fracties zijn: