Griffie

Wat doet de griffie?

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij zijn werkzaamheden. Denk aan het organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten, het verwerken van technische en schriftelijke vragen en het adviseren over de procedures, besluitvorming en communicatie van de raad. De raad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente en de werkgever van de griffie.

Waar zetten wij ons voor in?

De raad wil werken aan herstel van vertrouwen. Met het raadsakkoord en het raadswerkprogramma gaat de hele raad samen met inwoners aan de slag om daar uitvoering aan te geven. De griffie ondersteunt en adviseert de raad bij dit proces. Het is belangrijk dat de raad daarbij zichtbaar is voor inwoners. Daarom wil de raad op goede én toegankelijke wijze communiceren over de besluitvorming, activiteiten en samenstelling van de raad. 

Wie vormen de griffie?

De griffie bestaat uit 7 personen. De griffier, Mieke Bouwman, staat aan het hoofd van de griffie en is het eerste aanspreekpunt voor raadsleden en inwoners die in contact willen komen met de raad. De raadsadviseurs, Yvon Goedhart, Femmie Mulder, Jesper Stap en David Vos, adviseren de raad op verschillende onderdelen en/of zijn griffier bij commissievergaderingen. Yvon is ook de plaatsvervangend griffier bij afwezigheid van de griffier zelf. De griffiemedewerkers, Valerie Jongman en Max Westerhof, ondersteunen bij raads- en commissievergaderingen, verzorgen het secretariaat en beheren het raadsinformatiesysteem (denk aan het opstellen van agenda’s, de afhandeling van raadsvragen, moties en amendementen en de archivering van stukken en besluiten)

U kunt de griffie bereiken via griffie@midden-groningen.nl of telefonisch via 0598-373667.