Griffie

De gemeenteraad beschikt wettelijk verplicht over een raadsgriffier. Daarnaast zijn er een  aantal personen die onder leiding van de raadsgriffier alle werkzaamheden voor de raad doet, de griffie.

De griffier geeft advies en ondersteuning aan de raad en de (raads)commissies bij de uitoefening van hun taak. De griffier heeft een belangrijke functie in het verbinden van de raad met de samenleving. De griffier adviseert niet alleen de raad maar ook de burgers. De griffier is het aanspreekpunt voor de raad. U kunt de griffie bereiken via: griffie@midden-groningen.nl of telefonisch via 0598-373667.