Jaap Borg

Jaap Borg

Foto van Jaap Borg

Contact informatie

Logo van College van B&W
Orgaan: College van B&W Periode: van: 2 januari 2018 tot: Functie: Wethouder

Mijn naam is Jaap Borg. Geboren en getogen in Appingedam, opgegroeid in een middenstandsgezin. Na mijn militaire dienstplicht heb ik de studie civiele techniek aan de HTS in Groningen afgerond, waarna mijn loopbaan in de grond-, weg- en waterbouw begon.

Vanuit het bedrijfsleven heb ik veel te maken gehad met de politiek, zowel op gemeentelijk, provinciaal als op landelijk niveau. Vooral in de periode dat ik voorzitter van VNO-NCW Groningen was, had ik regelmatig contact met diverse politici. Bijvoorbeeld over het verminderen van de regeldruk, het verbeteren van het vestigingsklimaat, het vereenvoudigen van de aanbestedingsregels, hoe krijgen we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer betrokken bij het arbeidsproces, hoe zorgen we dat we voldoende technisch opgeleide mensen hebben of hoe voorkomen we dat ze na hun opleiding eerst werkeloos worden?

 

Door mijn betrokkenheid bij veel verenigingen heb ik een groot netwerk opgebouwd. Daar kom ik mensen tegen die veel kritiek hebben op de politiek en de stroperige overheid. Vaak hebben zij de tijd niet om daar iets aan te doen. Nu ik die tijd wel heb, wil ik me inzetten om daar verbetering in aan te brengen. Ik zet me in voor lage lasten voor burgers en ondernemers en een efficiënt opererende bestuurlijke en ambtelijke organisatie met meer kansen voor ondernemers, zodat die meer banen kunnen en durven genereren. Sinds december 2015 was ik wethouder  in de gemeente Menterwolde.

Bestuurssecretaresse is:

tjitske.rengers@midden-groningen.nl

0598 - 37 37 37