Jaap Borg

Jaap Borg

Voortvloeiend uit zijn functie:

 • Lid stuurgroep Duursaam Glashelder
 • Lid stuurgroep Verkeer en Vervoer Beraad (VVB)
 • Lid bestuurlijk Klankbordgroep N33 Midden
 • Lid Stuurgroep Regio Groningen-Assen (RGA)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer RGA
 • Lid stuurgroep Veenkoloniën
 • Lid Breedband
 • Lid Dagelijks Bestuur Eems Dollard Regio
 • Lid Leader 

 Overige nevenfuncties:

 • Voorzitter Duikteam Marlijn (onbezoldigd)
 • Bestuurdersvereniging VVD, vertegenwoordiger prov. Groningen (onbezoldigd)