Marieke Bos

Fractielid Actief sinds 03 mei 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

  • Maatschap Bos-Wu (Bezoldigd)
  • Lid Ouderraad OBS de Wegwijzer (Onbezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 03 mei 2022 Fractielid, Boer & Burger Partij Midden-Groningen
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 Raadslid, Gemeenteraad
  • Actieve functie Lid, Begeleidingscommissie raadsakkoord
  • Actieve functie Lid, Werkgroep Nationaal Programma

2022

  • 30 mrt. 2022 - 03 mei 2022 Fractielid, BBB-LMG
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens