Marjolein Vulpes

Naam: Marjolein Vulpes

Fractievoorzitter Actief sinds 09 jun. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

 • Planadviseur Provincie Drenthe (Bezoldigd)
 • Campagneleider lokaal netwerk VVD Midden-Groningen (Onbezoldigd)
 • Secretaris landelijke bestuursvereniging VVD (Onbezoldigd) 
 • Lid Rotary Nederland 

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 09 jun. 2022 Fractievoorzitter, VVD
 • Actief sinds 30 mrt. 2022 Raadslid, Gemeenteraad
 • Actieve functie Lid, Begeleidingscommissie raadsakkoord
 • Actief sinds 09 jun. 2022 Lid, Fractievoorzittersoverleg
 • Actieve functie Lid, Auditcommissie
 • Actieve functie Lid, Werkgroep omgevingswet

2022

 • 30 mrt. 2022 - 09 jun. 2022 Fractielid, VVD
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens