Mieke Bouwman

Naam: Mieke Bouwman

Raadsgriffier, Fractievoorzittersoverleg
Raadsgriffier, Agendacommissie
Raadsgriffier, Gemeenteraad
Raadsgriffier, Griffie
Raadsgriffier, Werkgroep Nationaal Programma
Raadsgriffier, Begeleidingscommissie raadsakkoord
Fractievoorzittersoverleg Raadsgriffier Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

- voorzitter Vereniging Dorpshuis Niehove (onbezoldigd)

- voorzitter Groninger Griffierskring (onbezoldigd)

- penningmeester Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Raadsgriffier, Fractievoorzittersoverleg
  • Actieve functie Raadsgriffier, Agendacommissie
  • Actief sinds 02 jan. 2018 Raadsgriffier, Gemeenteraad
  • Actief sinds 02 jan. 2018 Raadsgriffier, Griffie
  • Actieve functie Raadsgriffier, Werkgroep Nationaal Programma
  • Actieve functie Raadsgriffier, Begeleidingscommissie raadsakkoord
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens