Verkiezingen

Hieronder vindt u de openbare kennisgeving uitslag herindelingsverkiezingen gemeenteraad Midden-Groningen. 

Openbare kennisgeving uitslag verkiezingen gemeenteraad Midden-Groningen gehouden op 16 maart 2022

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 14,15 en 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat:

  • de uitslag van de verkiezingen in de openbare zitting van het hoofd- en centraal stembureau op maandag 21 maart 2022, aanvang 10.00 uur is vastgesteld.
  • het proces-verbaal van de zitting (P-22) via de website en overige openbare kanalen digitaal beschikbaar komt.

Hoogezand, 21 maart 2022

A. Hoogendoorn 

voorzitter hoofd- en centraal stembureau

gemeente Midden-Groningen

Het proces-verbaal kunt u hier downloaden