Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Verordeningen en regelingen

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester baseren hun besluiten niet alleen op landelijk vastgestelde regelgeving, maar ook op lokale regelgeving. Lokale regelingen worden vastgesteld door de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van de gemeente Midden-Groningen. Hierbij kan worden gedacht aan verordeningen, maar ook aan instructies, reglementen en beleidsregels.

Alle gemeenten zijn verplicht om hun algemeen geldende regelingen centraal te publiceren via www.overheid.nl.

Op zoek.overheid.nl kunt op basis van uw postcode zoeken naar lokale wet en regelging.