Werkgroep digitaal platform

De werkgroep bestaat uit  raadsleden en/of commissieleden (elke fractie kan één persoon voordragen) en ambtelijke ondersteuning.

Elke fractie is iemand afgevaardigd voor het onderwerp omgevingswet.

De raad van Midden-Groningen heeft al lang de wens om een digitaal platform te starten. (In 2019 heeft de gemeente deelgenomen aan de proeftuin E-democratie, in 2020 is een doorstart gemaakt).  

De gemeente gaat werken met het digitale platform Stem van Midden-Groningen. In 2021 wordt gestart met een pilot. De werkgroep heeft tot taak de pilot: “participatie in de raad” uit te werken en te monitoren. Daarnaast zijn de raadsleden in de voorbereidingsgroep  de ambassadeurs van de pilot en dragen deze pilot. De werkgroep fungeert ook als klankbord voor de ambtelijke organisatie.

Samenstelling Werkgroep digitaal platform