Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Werkgroep Huisvesting

De voorbereidingen voor het bouwen van een nieuw gemeentehuis zijn al enige tijd gestart. Vanuit de raad heeft deze werkgroep als doel om de raad zo optimaal mogelijk in positie te brengen met als doel om goede besluiten te nemen ten aanzien van de toekomstige huisvesting. Daarnaast functioneert de werkgroep als klankbord ten aanzien van de indeling en inrichting van de raadzaal, de bestuurs- en griffieruimten.