Werkgroep Nationaal Programma

Met het Nationaal Programma Groningen bouwen regio en Rijk met inwoners, (maatschappelijke) organisaties en bedrijven aan de toekomst van Groningen. Een programma die Groningers zelf vormgeven, gericht op economische versterking, de kwaliteit van de leefomgeving en de energietransitie en duurzaamheid. De tien gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en het kabinet hebben hiervoor vrijdag 5 oktober het startschot gegeven en een startdocument ondertekend. De werkgroep NPG heeft tot doel:

  • de raad in positie te brengen aangaande het Nationaal Programma;
  • te adviseren over het proces behandeling van stukken aan de agendacommissie;
  • te adviseren hoe de inwoners optimaal betrokken kunnen worden;
  • en het geven van inhoudelijk advies aan de raad ter voorbereiding op het debat in de commissie en de raad.

Samenstelling werkgroep Nationaal Programma.