Yvon Goedhart

Naam: Yvon Goedhart

Raadsadviseur, Griffie
Raadsadviseur, Auditcommissie
Raadsadviseur, Begeleidingscommissie raadsakkoord
Ambtelijk secretaris, Rekenkamer
Griffie Raadsadviseur Actief sinds 02 jan. 2018 Bekijk pagina

Algemeen

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 02 jan. 2018 Raadsadviseur, Griffie
  • Actieve functie Raadsadviseur, Auditcommissie
  • Actieve functie Raadsadviseur, Begeleidingscommissie raadsakkoord
  • Actieve functie Ambtelijk secretaris, Rekenkamer
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens