Beeldvormende bijeenkomst 18 april 2019 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1. Opening door mevrouw Van der Veen als voorzitter namens de raad.

  2. Algemene inleiding BWRI
  Participatiewet, Leerplicht, RMC, Wsw en straks weer Inburgering

  Door: Marleen Koenders, beleidsmedewerker BWRI

  3. De ontwikkelingen binnen de Wsw
  Visie op toekomst werkbedrijf, ontwikkeling naar werk/leer en ontwikkelbedrijf

  Door: Annette Bolt, teamleider Wsw

  4. Nieuw re-integratie beleid
  Wie zijn onze cliënten; ontwikkelingen vanaf 2015
  Wat hebben onze cliënten nodig? Wie en wat denken we daarvoor nodig te hebben?

  Door: Imie van Zuidam, teamleider re-integratie

  5. Statushouders en de (nieuwe) wet Inburgering vanaf 2021
  Borging van het project statushouders
  Wat zijn de kaders van de nieuwe wet Inburgering

  Door: Alice Tamminga, beleidsmedewerker BWRI

  6. Sluiting
  laden...