Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Beeldvormende bijeenkomst, 23 juni 2022 19:00:00

Algemene vergader informatie

(LET OP! locatie MFC de NoordsuythoeveSchoolstraat 2, 9635 AZ Noordbroek). Deze bijeenkomst volgt op de startbijeenkomst participatie gehouden op 31 mei jl. waarbij het bureau Noordtij is ingegaan op de vraag op de vraag wat participatie is. Daarnaast zijn via voorbeelden uit de praktijk de randvoorwaarden voor succes besproken.

Vanavond wordt ingezoomd op een aantal onderwerpen: wijk en buurtgericht werken, het project dorpsplannen en de Actieve dorpenaanpak (ADA) ontwikkeld door de Vereniging Groninger Dorpen. Deze drie thema’s zijn belangrijk zijn voor het opstellen van her beleidskader participatie. Hiermee kan de gemeente bestuurlijk, politiek en ambtelijk eenduidig en helder uitdragen wat participatie voor de gemeente betekent en welke randvoorwaarden nodig zijn voor participatie door inwoners, bedrijfsleven en specifiekere doelgroepen zoals jongeren.

Datum:
23 jun. 2022, 19:00
Locatie:
Zie agenda

Algemene vergaderstukken (2)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Zie agenda