Fractievoorzittersoverleg 22 mei 2018 19:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...

  Vergaderstukken bij agendapunt:

 • laden...
 • Vergaderstructuur (stuk wordt na agendacommissie van 16 mei toegevoegd)

  Er is een wijzigingsvoorstel voor de vergaderstructuur van de agendacommissie voorgelegd aan de
  Raadsleden. Dit heeft er toe geleid dat alle partijen met uitzondering van GroenLinks hebben aangegeven
  Akkoord te zijn met deze vergaderstructuur. Voorgesteld wordt nu om deze vergaderstructuur
  besluitvormend aan de raad voor te leggen en hier na de zomer mee te starten. Het vergaderschema wordt
  daar op aangepast en ook besluitvormend voor de zomer aan de raad voorgelegd.

  Verwachtingen over frequentie vergaderingen en met name de beeldvormende vergaderingen

  De griffie heeft signalen ontvangen dat men enerzijds meer beeldvormende vergaderingen zouden willen,
  anderzijds krijgt de griffie signalen dat er te veel bijeenkomsten zijn. Om deze verwachtingen goed
  af te stemmen, is het goed om hier heldere afspraken over te maken.

  Reglement van Orde en Verordening op de raadscommissie (stuk wordt na de agendacommissie van
  16 mei toegevoegd)
  Aan de raad is voorgelegd om wijzigingen aangaande het Reglement van Orde voor de raad en
  De verordening op de raadscommissie aan te geven. Dit is inmiddels gebeurd en dit is verwerkt in een
  Aangepast Reglement en verordening.

  Vergaderschema
  Naar aanleiding van de eventuele aangepaste vergaderstructuur moet er een nieuw vergaderschema worden
  Opgesteld voor september – december 2018. Daarnaast is het ook raadzaam om alvast een vergaderschema
  Voor 2019 op te stellen.

  Voorstel:
  De gewijzigde vergaderstructuur, aangepast reglement van orde en verordening, aangepaste vergaderschema
  2018 en het vergaderschema 2019 op 7 juni of 21 juni aan de raad voor te leggen in één raadsvoorstel.
  laden...
 • Midden-Groningen is nu bijna een half jaar een nieuwe gemeente.Hoe gaat het nu eigenlijk?
  Is de basis op orde? Lopen processen goed? Gaan er zaken niet goed? D66 vindt het belangrijk
  dat hierover open wordt gecommuniceerd. Niet om af te rekenen, maar wel ervan te leren.
  Tot nu toe blijft het erg stil. Hoogste tijd om hierin verandering te brengen.
  laden...
 • • VNG-congres: conclusie: de raad neemt niet deel aan het congres
  • Financiën fracties: 4 fracties hebben de bankgegevens doorgegeven voor het overmaken van het
  Fractiebudget.
  laden...
 • laden...