Informatiebijeenkomst 14 april 2021 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • De raad is op meerdere momenten geïnformeerd over de verstedelijkingsstrategie. Dit geeft voor Midden-Groningen kansen. In de presentatie wordt hierop ingegaan. Rond de zomer 2021 zal er met het Rijk een akkoord worden gesloten.

  Dit agendapunt kent de volgende onderdelen:

  a.    Introductie hoe en waarom Verstedelijkingsstrategie door Betty de Boer (RGA)

  b.    Toelichting Proces verstedelijkingsstrategie door Jan Kleine (PAU)

  c.     Presentatie stand van zaken verstedelijkingsstrategie door Nynke Jutten (De Zwarte Hond)

  d.    Vragen en reacties raad Midden-Groningen

  vergroten verkleinen laden...
 • Via een presentatie wordt naast een tussenstand een doorkijk naar de komende jaren gegeven. Er wordt ingegaan op ontwikkelingen die maken dat er een oplegnotitie bij de woonvisie komt (er zijn o.a. ontwikkelingen in de opgave voor herstructurering en is er meer vraag naar en mogelijkheden voor woningbouw)

  vergroten verkleinen laden...
 • In de raadscommissie van 14 januari 2021 is op verzoek van de SP, raadsbrief 224 over de Samenwerkingsovereenkomst en de prestatieafspraken 2021 tussen corporaties, huurdersorganisaties en gemeente besproken. Aan de hand van de afspraken 2021 krijgen de fracties de gelegenheid aan te geven wat zij mee willen geven voor de prestatieafspraken 2022.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)