Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Informatiebijeenkomst, 16 december 2021 15:00:00

Algemene vergader informatie

Centrumregeling beschermd wonen: Bij de eerdere bespreking van het onderwerp centrumregeling beschermd wonen is afgesproken een informatiemoment voor de raad te organiseren over decentralisatie en beschermd wonen, onder andere om meer inzicht te krijgen in het regionaal verdeelmodel. 

In deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de centrumregeling beschermd wonen en daarbij kom de volgende punten aan bod. 

Voor wie de centrumregeling bedoeld?
Hoeveel maken hiervan gebruik?
Welke zorgaanbieders zijn er?
Financien en het regionaal verdeelmodel.

Datum:
16 dec. 2021, 15:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Thea van der Veen
Griffier:
Paula Grit

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal