Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Informatiebijeenkomst, 20 mei 2021 18:30:00

Algemene vergader informatie

Bijpraten ODG Kennisnemen ontwerpbegroting 2022 en jaarrekening 2020 van de omgevingsdienst

De ODG heeft aangeboden om (digitaal) langs te komen om de raden en staten een mondelinge toelichting te geven en met elkaar in gesprek te gaan. Tevens willen ze een korte toelichting geven op de begroting 2022 (die gebaseerd is op het nieuwe financieringsmodel) en de jaarrekening 2020. 

Datum:
20 mei 2021, 18:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Thea van der Veen
Griffier:
Yvon Goedhart

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal