Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Informatiebijeenkomst, 23 september 2021 19:30:00

Algemene vergader informatie

Op 17 september organiseert de Regio Groningen Assen (RGA) een bijeenkomst voor Raden en Staten ter voorbereiding op de definitieve vaststelling van de Verstedelijkingsstrategie in de stuurgroep RGA. Op 1 september is raadsbrief no 308 aangeboden aan de raad. Hierin wordt ingegaan op twee thema’s. Ten eerste de status van de Verstedelijkingsstrategie en de verdere voortgang daarvan. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een aantal landelijke en regionale ontwikkelingen, de samenhang daartussen en de kansen die dit biedt voor Midden-Groningen.

Datum:
23 sep. 2021, 19:30
Locatie:
Commissiekamer
Voorzitter:
Maarten van der Meijden
Griffier:
Paula Grit

Agenda

Hoofdvergadering

Commissiekamer