Raadscommissie 03 december 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De raad heeft bij de Voorjaarsnota besloten om het Meedoenfonds te verhogen met
  € 175.000 maar heeft ook tegelijk besloten dat dit bedrag weer bezuinigd moet worden vanaf het jaar 2020. Veel inwoners met een inkomen tot 125% van het sociaal minimum weten de weg naar de webwinkel van het Meedoenfonds te vinden. Inwoners kunnen daar een tegoed besteden voor sociale-, sportieve en culturele activiteiten. In dit voorstel wordt aangegeven hoe we kunnen besparen op het Meedoenfonds. Tevens wordt geadviseerd om ook de voorzieningen ‘medische keuring van een invalidenparkeerkaart’ en de ‘verzekering van een scootmobiel’ op te nemen in het Meedoenfonds nu deze kosten niet langer vergoed worden vanuit de Wmo.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld om de inzet van de armoederegisseur voort te zetten vanaf het jaar 2020. Met de inzet van een armoederegisseur kan toegewerkt worden naar en uitvoering worden gegeven aan een structurele armoedeaanpak in onze gemeente.
  vergroten verkleinen laden...
 • Met ingang van 1 januari 2020 geldt er in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een abonnementstarief. Dit tarief betekent dat inwoners voor de meeste Wmo-voorzieningen maximaal € 19,00 per maand aan eigen bijdrage moeten betalen. De Verordening Wmo moet daardoor worden aangepast. Daarnaast ontbraken een aantal persoonsgebonden budget tarieven in de Verordeningen Jeugdhulp en Wmo. Deze tarieven zijn toegevoegd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Nu het beleid omtrent “van Afval naar Grondstof” door de gemeenteraad van Midden-Groningen is vastgesteld, kan ook de Afvalstoffenverordening worden vastgesteld. De gemeentelijke afvalstoffenverordening stelt regels over het beheer en de inzameling van huishoudelijke en andere afvalstoffen. De voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde kenden allemaal hun eigen verordening. Met dit besluit is ook dit onderwerp binnen de gemeente geharmoniseerd.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)