Raadscommissie 04 april 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 01.

  Opening

  -
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 02.

  Vaststellen agenda

  -
  1 documenten

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 04.

  Vaststellen Afvalvisie

  Ter bespreking
  5 documenten
  Door de gemeentelijke herindeling is er een (wettelijke) noodzaak ontstaan om het afvalbeleid van de drie voormalige gemeenten te harmoniseren. Het gaat dan om de belastingverordeningen en de uitvoering op straat. Het bestuur van gemeente Midden-Groningen grijpt deze veranderingen aan om meer afvalstoffen als grondstof te gaan hergebruiken. De gemeente wil investeren in een nieuwe afvalinzameling. Na een uitgebreide inwonersraadpleging heeft het college van burgemeester en wethouders een voorstel voor de gemeenteraad geformuleerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vanwege toename in het transport van elektriciteit tussen Duitsland en Nederland wordt de
  komende jaren de 380kV hoogspanningslijnverbinding tussen Meeden en Diele (D) opgewaardeerd. Vooruitlopend daarop is het noodzakelijk om op het transformatorstation aan de Beneden Veensloot 71 in Meeden een nieuwe 3e dwarsregeltransformator (DRT) te plaatsen. Voor plaatsing van deze DRT moet het bestaande 380kv deel van het station in Meeden in oostelijke richting worden uitgebreid. De uitbreiding van het station past niet in het huidige bestemmingsplan Buitengebied Menterwolde 2013, waarvan het station nu deel uitmaakt. Voor nagenoeg het gehele transformatorstation is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 06.

  Sluiting

  -
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)