Raadscommissie 05 september 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Midden-Groningen heeft het afgelopen half jaar een duurzaamheidsvisie opgesteld. Deze visie is in samenspraak met inwoners, scholieren, bedrijfsleven en diverse organisaties tot stand gekomen. De visie vertaalt de ambities die Midden-Groningen heeft op het brede terrein van duurzaamheid en gaat in op de thema’s; samenleving, energievoorziening, landschap en klimaat, wonen, ondernemen en circulaire economie en de gemeentelijke organisatie. Onderdeel van de duurzaamheidsvisie vormt tevens een uitvoeringsprogramma voor het jaar 2019-2020. De komende jaren zal de gemeente de voortgang van haar duurzaamheidsbeleid monitoren en het uitvoeringsprogramma jaarlijks updaten.
  vergroten verkleinen laden...
 • Lefier, de gemeente en het ontwerpbureau De Zwarte Hond/Okra zijn inmiddels gestart met het stedenbouwkundig- en inrichtingsplan voor Gorecht-West fase 4 en 5. Het betreft stedelijk gebied waarbij aansluiting moet worden gezocht bij de reeds uitgevoerde en in uitvoering zijnde fases. Voor deze fasen van de planvorming wordt nu een voorbereidingskrediet aangevraagd. Voor fase 1, 2 en 3 is dit op identieke wijze gebeurd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit fonds komt voort uit de Structuurvisie Overschild 2018-2028 en dient een extra kwaliteitsimpuls binnen de grootschalige versterkingsoperatie mogelijk te maken. Na vaststelling van deze verordening kunnen eigenaren binnen het postcodegebied Overschild een subsidie aanvragen voor aanvullende maatregelen die een extra impuls geven aan de kwaliteit van hun eigen woningen en daarmee uiteindelijk aan heel Overschild. De kwaliteitsverhogende maatregelen kunnen betrekking hebben op de ruimtelijke uitstraling van de woning, de duurzaamheid van de woning en de levensloopbestendigheid van de woning.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...