Raadscommissie 07 februari 2019 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Veel inwoners maken gebruik van ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeente Midden-Groningen gaat op zoek naar meer veerkracht in de samenleving. De gemeenteraad wordt gevraagd de strategische visie sociaal domein Midden-Groningen, “sociale veerkracht in de praktijk”, vast te stellen.
  laden...
 • De gemeente Midden-Groningen heeft besloten tot centrale huisvesting voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie op de locatie van het huidige gemeentehuis in Hoogezand. In 2016 is fase 1 van het gebouw al opgeleverd waarin het theater/kunstencentrum en de bibliotheek zijn gehuisvest. Inmiddels is het Definitieve Ontwerp voor fase 2 gereed; dit plan borduurt voort op de architectuur van fase 1. Gevraagd wordt akkoord te gaan met dit definitief ontwerp. Zodra het uitvoeringskrediet door de raad beschikbaar is gesteld kan de sloop en nieuwbouw worden opgestart.
  laden...
 • De gemeente Midden-Groningen heeft besloten tot centrale huisvesting voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie in Hoogezand. Deze huisvesting wordt gerealiseerd op de locatie van het huidige gemeentehuis. Aan de oost- en zuidzijde van het nieuwe gebouw moet de openbare ruimte worden ingericht. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met een krediet van € 232.400,- voor de voorbereiding en toezicht van de inrichting van de openbare ruimte fase 2 Het Kielzog. Daarnaast is een uitvoeringskrediet gevraagd van € 303.200,- voor het verleggen van een deel van de Gorecht-Oost;
  laden...
 • De raad van Midden-Groningen vergadert momenteel tijdelijk in de raadzaal van het voormalig gemeentehuis te Slochteren. Inmiddels is de voorbereiding gestart voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Midden-Groningen. Ook de vergaderruimten van de raad en specifiek de raadzaal en de commissiekamer maken daar deel van uit. Om te bepalen hoe de nieuwe raadzaal en de commissiekamer moeten worden ingedeeld heeft de raadswerkgroep “Huisvesting” een advies opgesteld door twee modellen voor te leggen, waarbij wordt geadviseerd om te kiezen voor het Optimummodel.
  laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)