Raadscommissie 12 december 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In het scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige scholen in de gemeente Midden-Groningen. Voor de kindcentra ’t Heidemeer en Van Heemskerck is de conclusie getrokken dat versterking van deze scholen niet doelmatig is gezien de kosten die versterking en verduurzaming met zich meebrengen. Het huidige voorstel omvat de aanvraag van een taakstellend krediet voor de dekking van de kosten voortkomend uit de nieuwbouw van kindcentrum ’t Heidemeer en kindcentrum Van Heemskerck.
  vergroten verkleinen laden...
 • In juli 2019 is bekend geworden dat het CVW eind 2019 ophoudt te bestaan. Een groot deel van het CVW gaat op dit moment over naar de NCG die omgevormd wordt tot de uitvoeringsorganisatie. Een deel van de versterkingsopgave voor de scholen in Midden-Groningen werd door het CVW uitgevoerd. De gemeente Midden-Groningen neemt deze taken over en heeft daarvoor een overeenkomst met NAM en de betrokken schoolbesturen gesloten.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 7 november 2019 heeft de raad de programmabegroting vastgesteld waarin de begrote belastingopbrengsten voor het belastingjaar 2020 zijn opgenomen. Om deze belastingopbrengsten te kunnen realiseren dient de voorliggende belastingverordening door de raad te worden vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Eén van de opgaven die speelt in het gemeentelijk scholenprogramma, is het realiseren van een Kindcentrum aan de Eikenlaan in Kolham. Uitgangspunten voor de nieuwbouw zijn toekomstbestendigheid, een hoge onderwijskwaliteit en een hoge gebouwkwaliteit.
  Het kindcentrum voorziet in een basisschool en een peuter- en kinderopvang onder één dak. Het initiatief past niet in het huidige bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te kunnen maken, is een bestemmingsplan noodzakelijk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het concept beleidsplan wegen 2020-2024 harmoniseert het beleid van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Door deze harmonisering kunnen onze wegen, fiets- en voetpaden, inritten, parkeerplaatsen volgens dezelfde uitganspunten beheerd en onderhouden worden.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het Centrum Veilig Wonen heeft een aanvraag omgevingsvergunning gedaan om maximaal 30 tijdelijke woningen te realiseren. In het belang van de versterkingsopgave in Overschild is tijdelijke huisvesting nodig. De tijdelijke huisvesting wordt primair aangeboden om de veiligheid van de bewoners tijdens de versterking of schadeherstel van hun woning te kunnen garanderen en om aanvullende woonlasten te voorkomen. De raad wordt voorgesteld hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)