Raadscommissie 13 juni 2019 19:31:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het college is bezig met de voorbereidingen voor het opstellen van detailhandelsbeleid. Dit beleid wordt uiteindelijk vastgesteld door de raad. Om alvast de gevoelens van de raad op dit onderwerp te peilen, wordt er in de raadscommissie een kaderstellend debat gehouden over detailhandel in Midden-Groningen. De uitkomsten van dit debat geven het college richting bij het opstellen van het detailhandelsbeleid.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het kabinet ontwikkelt een experiment om het telen van hennep voor recreatief gebruik mogelijk te maken. Het doel van het experiment is om te onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde hennep aan de coffeeshops kan worden geleverd, zonder dat dit verboden is (gesloten coffeeshopketen). De gemeente Midden-Groningen heeft in juli 2018 per brief aan de Minister van Justitie haar belangstelling kenbaar gemaakt voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen. De openbaar gemaakte spelregels leiden echter tot tegenstand bij de coffeeshops. Een van de genoemde knelpunten betreft het ontbreken van vooronderzoek naar de kwaliteit en de prijzen van de softdrugs die worden geproduceerd door de tien aangewezen telers binnen het experiment. Voordat het experiment start, moeten hieraan duidelijke voorwaarden worden gesteld. De gemeente Midden-Groningen meldt zich daarom aan onder voorbehoud van een aantal wijzigingen aan de opzet, waardoor de risico’s beter kunnen worden ingeschat en indien nodig bij voorbaat kunnen worden ingeperkt. Het is van belang dat deze wijzigingen leiden tot voldoende vertrouwen in het experiment bij de gemeente en bij de coffeeshops. Indien de twee coffeeshops in de gemeente Midden-Groningen als enige coffeeshops in de omgeving deelnemen aan het experiment, brengt ze dit in een te kwetsbare positie. Hierover wordt de raad geconsulteerd waarbij ook de twee coffeeshophouders worden uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenteraad stelt een Algemene Subsidieverordening vast voor de gemeente Midden-Groningen. Hierin staat welke activiteiten subsidie kunnen krijgen en welke algemene spelregels er zijn voor subsidies. De verordening moest geactualiseerd en geharmoniseerd worden vanwege de samenvoeging van de gemeenten. De nieuwe verordening treedt per 1 januari 2020 in werking en de ‘oude’ verordeningen van Menterwolde, Hoogezand- Sappemeer en Slochteren worden dan ingetrokken.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)