Raadscommissie 14 februari 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: RKC) heeft tot doel om de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de RKC onderzoek uit naar het gevoerde beleid van de gemeente. De RKC heeft ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid een uitgebreid onderzoek uitgevoerd.
  De RKC heeft de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek voorzien van conclusies en aanbevelingen, die aan de raad ter bespreking en vaststelling worden aangeboden
  vergroten verkleinen laden...
 • De nieuwe gemeente Midden-Groningen heeft een nieuwe woonvisie nodig. Dat is wettelijk
  verplicht voor onze relatie met de woningcorporaties en voor prestatieafspraken tussen deze partijen en onze gemeente. De woonvisie is met intensieve inbreng van inwoners en organisaties gemaakt. De raad stelt op basis van haar bevoegdheid de woonvisie vast, samen met het Prestatiekader RWLP van de regio Oost-Groningen voor de voormalige gemeente Menterwolde. De raad stelt daarmee de doelen vast en de kaders waarbinnen het college samen met maatschappelijke partners, zoals de woningcorporaties, de woonvisie kunnen uitwerken in programma’s en projecten.
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente wil haar inwoners een financieel instrument bieden voor particuliere woningen. SVn-leningen kunnen benut worden voor het kopen, verduurzamen en verbeteren van woningen door particulieren. Met de Starterslening lenen particuliere eigenaren op een verantwoorde manier nét dat beetje extra waardoor zij hun woning toch kunnen kopen. Met de Stimuleringslening krijgen eigenaren een mogelijkheid om bouwkundige maatregelen en duurzaamheidsmaatregelen te treffen voor noodzakelijk particulier woningonderhoud, woning- en comfortverbetering binnen en om de eigen woning. Daarbij is asbestsanering ook inbegrepen. Ditzelfde kan ook door de eigenaar bereikt worden met de Verzilverlening, waarbij zij gebruik maken van een hypothecaire financiering.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)