VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 14-11-2019 18:00 uur
Voorzitter: Hans Haze
Griffier: Yvon Goedhart


Raadzaal
0
1
0
0
3
9
2
7
5
7
2
3
3
0
7
5
0