VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 01-11-2018 13:30 uur
Voorzitter: Adriaan Hoogendoorn
Griffier: Mieke Bouwman


Raadzaal
0
1
0
11
0
2
19
4
1
3
4
9
2
4
0
0